Ko legenda ustvari legendo
Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: kupec), ki obišče oziroma uporablja spletno trgovino Handmade knives by RR, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu https://www.handmadeknivesbyrr.eu (v nadaljevanju: spletna trgovina) in s katerim upravlja samostojni podjetnik: PRODAJA IN MARKETING, Anja Jenko s.p.; Rašiška ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija; ID za DDV: 33175489 (ponudnik ni zavezanec za DDV); Matična št.: 8090645000; TRR pri Nova KBM: IBAN – SI56 0431 0026 4473 487 (SWIFT/BIC: KBMASI2X); Telefon: +386 40 78 78 70; elektronski naslov: info@handmadeknivesbyrr.eu; (v nadaljevanju prodajalec).

Ti splošni pogoji so sestavljeni na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Uporaba spletne trgovine

Spletna trgovina ne deluje na način registracije kupca. Ob vsakem posameznem naročilu mora kupec na novo vpisati svoje podatke.  Z uporabo spletne trgovine med kupcem in prodajalcem nastane Kupoprodajna pogodba (naročilo), ki je sklenjena v trenutku ko prodajalec kupcu pošlje na elektronski naslov potrdilo o naročilu. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji določeni in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Kupec zaradi uporabe spletne trgovine razen obveznosti, ki so navedene v teh splošnih pogojih, nima nobenih drugih obveznosti. Kupoprodajna pogodba (t.i. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca in je kupcu na voljo na njegovo pisno zahtevo. 

Dostop do informacij kupca

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vedno zagotovil naslednje informacije: 
– identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matično in davčno številko)
– kontaktne podatke, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)
– bistvene značilnosti izdelkov oziroma storitev
– dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
– pogoje dostave izdelka (način, kraj in rok dostave)
– vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza
– način plačila in dostave
– časovno veljavnost ponudbe
– rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in kakšni so pogojih za odstop. Poleg tega tudi o tem, če kupec vrne izdelek in koliko ga stane vračilo
– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Predstavitev izdelkov

Slike izdelkov v spletni trgovini so simbolične. Ker so izdelki ročno kovani si prodajalec pridržuje pravico do 10% odstopanj dimenzij oz. mer. Vkovan logo in vzorci na rezilu, ki so posledica ročnega kovanja so pri vsakem nožu različni.

Cene izdelkov

Vse objavljene cene izdelkov v spletni trgovini so z davkom na dodano vrednost (DDV), in sicer po vsakokrat veljavni davčni stopnji. Cene izdelkov v spletni trgovini veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine.

Stroški dostave

Dostava je za vse artikle v spletni trgovini na območju EU brezplačna.

Način plačila

Kupec lahko kupljene izdelke plača na naslednje načine:
– S plačilom po predračunu (oz. UPN nalogu), kjer kupec poravna kupnino v roku treh (3) delovnih dni na transakcijski račun ponudnika. Kupec prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo na svoj elektronski naslov, ki ga navede v spletni trgovini ob naročilu.

– s Paypal-om na račun ponudnika.

Potrditev naročila

Po oddaji naročila v spletni trgovini kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dostave kontaktira kupca na njegovo kontaktno številko. Prodajalec nato nadaljuje obdelavo naročila in v primeru izbire plačila po predračunu, kupcu na njegov elektronski naslov pošlje predračun. Ko je predračun poravnan je pogodba o nakupu med prodajalcem in ponudnikom nepreklicno sklenjena, naročilo pa gre naslednji dan v izdelavo.  

V primeru, da želi kupec odstopiti od naročila, nas lahko obvesti najkasneje v 8 urah od naročila na elektronski naslov info@handmadeknivesbyrr.eu, neglede na to, da je prodajalec v tem času že posredoval predračun na elektronski naslov kupca. Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi kupec že plačal po predračunu, mu v tem primeru prodajalec nakaže vso kupnino nemudoma oz. najkasneje v roku 8 dni.

Dostava naročenih proizvodov

Prodajalec se zavezuje, da bo izdelke dostavil na naslov kupca v roku 14ih delovnih dni od prejema nakazila na TRR prodajalca. Prodajalec izdelke dostavlja s podjetjem GLS – GENERAL LOGISTICS SYSTEMS, logistične storitve, d.o.o. V primeru odsotnosti prodajalca, se le ta zavezuje, da bo naročene proizvode kupcu dostavil najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Prodajalec ne odgovarja za prekoračitev roka dostave, če je zamuda posledica drugih nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke iz sfere prodajalca.

100% varen nakup in pravice kupca do odstopa od pogodbe

Kupcu zagotavljamo 14 dnevni rok za vračilo kupljenega blaga.

UVELJAVLJANJE PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik (po 43.č členu ZVPot) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Prodaja in marketing, Anja Jenko s.p., Rašiška ulica 13, 1000 Ljubljana, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (s priporočenim pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Potrošnik blago vrne ali izroči na naslov Rašiška ulica 13, 1000 Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Odgovornost za stvarne napake

Stvarna napaka je kadar izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet. Kadar izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo uporabnik kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana. Kadar izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane ter je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost izdelka se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku. Stvarno napako lahko uveljavi uporabnik, ki mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku na obrazcu za uveljavitev previce potrošnika do odstopa od pogodbe (Obr. OP) in hkrati ponudniku omogočiti pregled artikla. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

– [Ime, fizični naslov ter po možnosti številko telefaksa in elektronski naslov podjetja]

– Obveščam/obveščamo(*) vas, da odstopam/odstopamo(*) od pogodbe za prodajo tega blaga (*)/za zagotovitev te storitve(*)

– Naročeno dne(*)/prejeto dne(*)

– Ime potrošnika/potrošnikov

– Naslov potrošnika/potrošnikov

– Podpis potrošnika/potrošnikov (samo,če se obrazec pošlje v papirni obliki)

Varnost

Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za varne avtorizacije in transakcije preko PayPala skrbita prodajalec in PayPal. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku prodajalca.

Varovanje osebnih podatkov

– prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca v skladu z ZVOP-1.

Darilni boni

Darilni bon je darilna kartica, ki ga prodajalec proti plačilu pošlje kupcu v fizični obliki. Vsak darilni bon je opremljen z edinstveno darilno kodo (unikatno serijsko številko), prodajalec pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup prek spletne trgovine. Za nakup darilnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih artiklov. Darilni bon se lahko vnovči ob nakupu v spletni trgovini tako, da pri naročilu v posebno okence promo/darilna koda vpišete darilno kodo, ki je zapisana na darilnem bonu. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Darilni bon velja za nakup vseh možnih artiklov v spletni trgovini. Če vrednost nakupa presega vrednost bona, je nakup možen z doplačilom. V primeru, da vrednost bona presega vrednost nakupa, stranka ni upravičena do vračila presežene vrednosti s strani prodajalca. Veljavnost bona je 3 mesece od datuma nakupa. Kasneje bona več ni možno unovčiti.

 

Reklamacije

Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na naslov Prodaja in marketing, Anja Jenko s.p., Rašiška ulica 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@handmadeknivesbyrr.eu. Prodajalec je tak izdelek dolžan zamenjati. Stroške reklamacije in dostave plača prodajalec.

Komunikacija

Prodajalec bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu kupec izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

– jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

– pošiljatelj bo jasno razviden,

– različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih:

– jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

– željo kupca, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Ocene, mnenja in priporočila

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti spletne trgovine, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.

Prodajalec omogoča, da mnenje napiše katerikoli kupec spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih prodajalec pregleda. Prodajalec ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali, ki po oceni prodajalca ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se kupec izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in prodajalcu dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Prodajalec ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice ne izključno in časovno neomejeno prenaša na prodajalca.

 

Izključitev odgovornosti

Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne trgovine in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kupcu, ker spletna trgovina ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno.

Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne trgovine utegnila nastati na kupčevi strojni, programski ali drugi opremi. Kupec je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne trgovine.

Slike izdelkov so simbolične in informativne ter so lahko drugačne od dejansko dobavljive robe.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne trgovine, ne glede na obliko, v kateri je izražena, se šteje za avtorsko delo skladno z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja uporabnika. Blagovna znamka Handmade knives by RR in logotip sta v zasebni lasti.

Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je prodajalec oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin v spletni trgovini v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerekoli avtorski pravici na vsebinah spletne trgovine.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja prodajalca oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene v spletni trgovini, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled kupca. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotna spletna trgovina vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Reševanje sporov

Prodaja in marketing, Anja Jenko s.p. v skladu s tretjim odstavkom 32. Člena zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: httpss://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=SL.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije.

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Prodajalec se ne glede na težavnost morebitnega spora prizadeva po, da se le ta reši sporazumno.

Končne določbe

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med prodajalcem in kupcem. Pogodba se sklepa v slovenskem ali angleškem jeziku, račun pa velja kot pogodba, saj vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe. 

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno trgovino. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletne trgovine, podstrani ali za določene kupce veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletne trgovine kupec potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne trgovine pod spremenjenimi pogoji kupec potrjuje, da soglaša s spremembami.

Ti splošni pogoji veljajo od 10.3.2018.

Želimo vam obilo prijetnih nakupov!

Handmade knives by RR